Vítejte na stránkách Terapie Na Tělo

HOME          INFO

__________________________________________________

Hana Chalušová

Pracuji převážně v rámci psychoterapie zaměřené na tělo a humanistické, na člověka zaměřené terapie. Inspiruji se prvky expresivních terapií (muziko_ arte_drama_taneční terapie), používám relaxaci a řízenou imaginaci, meditaci a mindfulness. Využívám své dlouhodobé zkušenosti práce se snovým materiálem a práci s příběhem (pohádky_mýty_filmy …). Inspiruje mě narativní a dialogický přístup.

Aktuálně studuji Andragogiku a personální řízení na FF UK v Praze, provozuji soukromou praxi Terapie na Tělo, vedu bodyterapeutickou skupinu ve stacionáři Psychosomatické kliniky v Praze a působím jako sociální pedagožka/školní kmotra na základní škole v Praze.

__________________________________________________

PSYCHOTERAPIE A BODYTERAPIE
hledáte zejména když:

Potřebujete podporu – Máte chuť na sobě pracovat – Stojíte na životní křižovatce – Pociťujete ztrátu –  Máte deprese a úzkosti – Cítíte se prázdní či zavalení – Špatně spíte – Máte psychosomatické potíže – Opakují se vám zátěžové situace – Řešíte své vztahy – Máte traumatickou zkušenost – Zažíváte psychospirituální krizi

BIOENERGETICKÉ CVIČENÍ
hledáte zejména když:

Se chcete cítit lépe ve svém těle – Chcete pracovat se svým stresem a napětím –  Chcete lepší kontakt se svým tělem a emocemi – Chcete rozvíjet svou spontaneitu – Chcete zmírnit svou únavu a posílit vitalitu – Chcete posílit svůj imunitní systém – Chcete trávit svůj čas aktivně – Chcete posílit svou všímavost k bytí Tady a Teď

__________________________________________________

“Každá lidská bytost je jedinečná ve svém určení, ve svých projevech a znacích. Vrůstáme do těla jako do příběhu.

Naše zdraví a krása jsou v přikývnutí minulosti našeho životního příběhu, zvědavosti na jeho pokračování a všímavosti k tomu, kde se v něm nacházíme právě Teď a Tady.”