Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

Psychoterapie a bodyterapie

Nabízím zejména individuální a skupinovou psychoterapii, dále i párovou a rodinnou psychoterapii. Pracuji s dospělými, také s dětmi a mladistvými klienty. Věnuji se mimo jiné …

Etický kodex psychoterapie

Mezi hlavními body kodexu jsou mlčenlivost, definovaný rámec psychoterapie (finanční vyrovnání, pravdivost), zákaz zneužívání klienta pro vlastní zájem (emoční, finanční, sexuální…) a všestranná profesionalita. V Česku není psychoterapie pozitivně legislativně ukotvena, …

Online konzultace

Nabízím online konzultace. Pokud pro Vás není nyní komfortní setkávat se osobně, je možné vést konzultace na dálku, online. Nabízím Skype, Messenger a WhatsApp. Také …