Od září se vracím k Bioenergetickým cvičením – na přelomu července a srpna nabídnu termíny a místo, kde se budeme setkávat. Pokud se už těšíte, použijte rezervační formulář na stránkách.

V září také zahájím přijímací pohovory do ročního kurzu Body basic pro pomáhající profese. Více info opět na přelomu července a srpna.

BODY BASIC PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE

„Jsme jen takovými profesionály, jakými jsme lidmi.“

Od ledna 2022 nabízíme účast v ročním kurzu Body basic pro pomáhající profese. Kurz je určen všem, kteří pracují s lidmi a chtějí si rozšířit své kompetence a zároveň nemají kapacitu se pouštět do dlouhodobých na tělo zaměřených psychoterapeutických výcviků.

Příjemci práce „pomáhajících profesí“ jsou lidé. Role učitele, jako pomáhající profese, je založená na vztahu, který se stává součástí životního příběhu všech zúčastněných, ať už jde o vztah krátkodobý, nebo dlouhodobý.  To, co odlišuje tento profesionální vztah od běžných vztahů, je kromě specifických odborných znalostí a zkušeností „pomáhajícího“ také schopnost jeho sebereflexe a reflexe okolní reality, jako součást psychosociální profesní kompetence.

Práce s tělem je holistická v tom smyslu, že vnímá člověka v jeho celistvosti. Tedy že Soma – Tělo a Psyche – Duše jako plně funkční části jedné osobnosti jsou spolu ve vzájemné interakci. 

Při práci s klienty nás dovednost čtení tělové struktury a pozorování tělových projevů klientů mohou upozornit na obsahy, které ve verbální rovině mohou zůstat skryté. Stejně jako schopnost vnímání skupinové energie – pole při práci se skupinou. Také práce s přenosem a protipřenosem v rezonanci může být ukazatelem směřování naší práce s klienty. Aby tento nástroj mohl být plně funkční, potřebujeme být dobře usazeni ve svém těle, znát svou historii, umět se sebe – dotazovat a být v bdělé přítomnosti. 

Nebezpečím „pomáhajících profesí“ je dlouhodobý stres a v jeho důsledku syndrom vyhoření. Schopnost sebe – vědomí na úrovni těla a emocí, práce s vnitřními zdroji a sebepodporou a pravidelné tělesné cvičení jsou dobrou prevencí. Včas zachytit tělesné vjemy signalizující stres, zátěž, diskomfort a něco změnit, zpomalit a v neposlední řadě říci si o pomoc patří k užitečným profesním nástrojům.